Küldetés

“A bölcs tudja mit kell tenni.
A szakértő tudja hogyan kell tenni.
A bátor pedig megteszi…”

Vajon mi az oka annak, hogy a legtöbb ember (a Föld lakosságának kb.:90%-a) 15-20 évnyi kemény tanulás után sem tesz szert azokra a képességekre, amellyel boldogulni tudna az Életben, a létfenntartást egy ámokfutásszerű rémálomnak éli meg, és a halála napján annyi pénzzel sem rendelkezik, ami fedezhetné a temetését?

Azok a kutatók, akik alaposabban megvizsgálták a témát és minden oldalról feltérképezték a kiváltó okokat, a probléma gyökerét az oktatási, munkáltatói rendszerekben és a fősodrású médiával tudatosan alacsony tudatossági szinten tartott társadalomban látják. 

Na nem azért, mert olyan bonyolultak lennének a megoldandó problémák, hanem azért, mert megoldani azokat senkinek sem áll érdekében. Olyan ez, mint a bevásárló központ effektus. Tudod, hogy minden elköltött forintoddal a gyerekeid elől veszed el a jövőt, ha ott vásárolsz, mégis megteszed, mivel ott a legolcsóbbak az árak. Azt pedig, hogy mi az olcsó ár előállításának az ára, nem érdekel.

Amíg a boldogulásért vívott harcba azok az emberek is elindulhatnak, akik pillanatnyilag parazitaként, dögkeselyű, vérszívó pióca, hiéna, vagy szarka üzemmódban élik az életüket, egyszerűen nem lehet csatát nyerni. Teljes paradigmaváltásra van szükség.

Az alacsony tudatossági szintű és a magasabb tudatossági szinten lévő ember között akkora a különbség, mint a részeg és józan ember között. Ez a különbség azonban csak tettekben (és meg nem tettekben) mérhető le, szemmel egyáltalán nem látszik.

Ami a magasabb tudatosságú embernek természetes és egyértelmű, az az alacsonyabb tudatosságúnak sokszor teljesen felfoghatatlan, és érthetetlen.

Mire jó a magasabb tudatosság?

Kezdjük három döbbenetes információval.
(Mielőtt halálra röhögnéd magad a következő információkon, nézz utána a legfrissebb kvantum fizikai kutatásoknak és kísérleteknek. További részletek hírleveleinkben.)

1. Ha valaki dolgozik a személyes tudatosságának növelésén, ez hatással van olyan emberekre is, akik nem teszik ezt.

Képzeld el, beülsz egy kávézóba a barátaiddal, hogy megvitassatok néhány problémát magasabb tudatossági szinten, magasabb tudatosságú szempontok szerint, és pusztán ez a tény hatással van az utca túl oldalán lévő kocsmában mulatozó emberekre is. Történik valami a szívükben. Mintha egy kis szellő csapná meg a fejüket. Van aki leteszi ott helyben a poharat, és van aki odamegy felsegíteni egy asztal alá beesett társát. És az aki épp az öklét rázza egy másik emberre, egyet-kettőt morog még, aztán teljesen elcsitul. Jól hangzik, nem? Képzeld el mi lenne, ha ezt a dolgot már az iskolában megtanulnák a gyerekek? Milyen hatással lenne a világra? Milyen hatással lenne a világra még akkor is, ha netán egy szó sem lenne belőle igaz?

2. Magasabb tudatosság nem csak azt jelenti, hogy képesek vagyunk dolgokat több nézőpontból, esetleg magasabb rendű szempontok szerint megvizsgálni és értelmezni, hanem azt is, hogy sokkal jobban tudatában vagyunk lényünknek, saját képességeinknek, Önmagunknak és hatásunknak a világra, illetve mások életére. Az ember soha életében nem tudott önmagáról olyan keveset, mint napjainkban.

Magas tudatossági szinten lévő embernek a szervezete megsokszorozza az öngyógyító képességét. A test minden sejtje harmóniára törekszik, és igyekszik kijavítani minden belső hibát.

3. És a legdöbbenetesebb. A tudatosság emelkedetebb szintjein kalibráló embereknek elég csak a közelébe kerülni, pusztán a jelenlétükkel képesek gyógyulást kiváltani másokból. Illetve segíteni másokat abban, hogy beindíthassák saját öngyógyító folyamataikat.

A legnagyobb probléma

A magasabb tudatossággal az a legnagyobb probléma, hogy útjában áll a még több profitra és a még több hatalomra vágyóknak. A magasabb tudatosságú emberek meglátják mindennek a fonákját. Emiatt sokszor nehezebben tudnak boldogulni az életben is. Egyszerűen nem hajlandóak olyan munkát végezni, ami közvetve vagy közvetlenül megkárosít másokat vagy tönkreteszi az emberi környezetet. Másfajta munkából, vagy szolgálatból viszont kevés van…

Miért égető a magasabb tudatosság terjedése?

Egy 2009-es ENSZ jelentés szerint a világ lakosságának 1%-a birtokolja a világ vagyonának 99%-át. Ez a tény világosan tükrözi, hogy ebben a gyönyörű világban, rendkívül beteges folyamatok zajlanak.
A fogyasztói társadalom, jelenlegi formájában, minden tagját valamilyen hazugságra, vagy valamilyen hazugság eltűrésére kényszeríti. A gazdasági érdekek a média hipnotizáló hatásán keresztül arra buzdítanak, hogy az emberek a lehető legalacsonyabb ösztöneik szintjén, mélyhipnózisban hozzák meg mindennapi döntéseiket.
Olyan világban élünk, amelyben a törvényeket a profit írja, a lehetőségeket, a választható irányokat szintén a profit szabja meg, és ha egy-egy fejezet nem sikerül szépre, akkor a profit még a történelemkönyveket is átírja.

A profitmaximalizáló alapelvek mindig is éles ellentétben álltak az emberközpontú, fenntartható ÉLET alapelveivel, emiatt a Világ legtöbb országa akarva-akaratlanul is a pusztulás, leépülés és a halál kultúráját építi.

Az árverseny mindig is hazugságokhoz és rabszolgamunkához vezetett, ezért mára nem csak az a probléma, hogy azok nem tudnak boldogulni akik nem próbálkoznak semmivel, hanem azok se, akik (a beléjük kondicionált legjobb tudásukkal) mindent megtesznek a boldogulás érdekében.

Bár a hipnotizáló média elakarja hitetni velünk, hogy nagy problémák vannak, amikre nagyon okos emberek sem találják a megoldást, a szomorú igazság az, hogy a legtöbb problémára rendkívül egyszerű megoldás létezik, csak ez általában éles ellentétben áll a már fentebb említett profit és hatalmi érdekekkel.

Mára a legnagyobb üzlet lett embereket bezárni a saját gondolataik által épített börtönfalak közé. Rengeteg kész választ adni nekik, és kiölni belőlük azt a belső hangot, ami gyerekként mindig feltette a MIÉRT VAN EZ ÍGY kérdést.

Tudományos kutatásokkal bizonyították, hogy az ember nagyon könnyen esik különféle függőségek és szokások csapdájába, melyek a cselekedeteit, a gondolatait később egy életen át meghatározzák, mégis minden jel arra mutat, hogy a társadalom szinte kondicionálja, hogy ezekből a függőségekből a lehető legnehezebben tudjon valaki szabadulni, és a lehető legrosszabb szokásokat sikerüljön a tömegeknek elsajátítani.

A fejlődés alapja, amit egyszer már feltaláltak, azt nem kell újra kitalálni. Amikor fejlődik a számítástechnika, nem kell minden alkalommal feltalálni a mikroprocesszort sem.
Az egyetlen terület, ahol nem alkalmazza a meglévő tudását az ember, az pontosan a saját boldogulásával kapcsolatos. Ezernyi információ van arról hogyan lehet boldog, és teljes életet élni, célokat kitűzni és segíteni másokat is abban, hogy megtalálhassák önmagukat, mégsem alkalmazzuk ezt a tudást. Úgy tűnik a káosz üzemeltetése nagyon kifizetődő dolog.

A tudatlanságot sok esetben pontosan az oktatási rendszer fokozza.

Sokszor a legtanultabb emberek kerülnek a legmesszebbre a megoldásoktól, és tartanak tőle vissza tömegeket is…..
Egy friss diplomásnak a nem sok mindenre használható tudásán kívül sokszor akkora Egója van, hogy legalább 15-20 évig kell az Életnek osztania a pofonokat, mire az alázatosság ösvényére találva sikerül vissza venni az arcából, és elindulhat a helyben topogásból is.

Gyakran fordul elő, hogy az orvos tudja a legkevesebbet a gyógyításról, a tanár tudja a legkevesebbet a tanításról, az ügyvéd áll a legmesszebb az igazságtól és a biztonsági őr az, aki a legnagyobb veszélyt jelenti a vagyonra.

Néhány kérdés

Te mire gondolnál, ha egy szép napon kiderülne, hogy a gondolataid nem csak rád, de másokra is hatással vannak?

Te milyen szavakat használnál, ha egy szép napon kiderülne, hogy a szavak élesebb sebeket képesek ejteni a legélesebb kardnál?

Milyen szavakat használnál akkor, ha kiderülne, hogy szavakkal gyógyítani is képes vagy?

Milyen embereknek a társaságát keresnéd akkor, ha egy szép napon kiderülne, hogy az emberi agy képes más agyakkal összekapcsolódni és saját teljesítményét sokszorosan meghaladni?.

Te milyen célokat tűznél ki az életedben, ha egy szép napon kiderülne, hogy a társadalmak egyetlen problémája az alacsony tudatosságú szintre kényszerített emberben gyökerezik?

Mit tennél ha kiderülne, hogy a magasabb tudatosság oktatása a legegyszerűbb dolog a világon? Legalábbis egyszerűbb, mint a Thalész vagy Püthagorasz tételét elsajátítani.

Te milyen vállalkozásba kezdenél, ami összhangban van a magasabb tudatossággal, a fenntartható Élet alapelveivel, és még tisztességes profitot is eredményez?

Tudtad, hogy létezik olyan módszer, amivel meg lehet állapítani bármiről, hogy igaz vagy sem? Legyen az politikai pártprogram, vallási szekta kinyilatkoztatása, de akár még azt is, hogy ebben a Küldetésesdis szövegben csak süketelünk, vagy tényleg komolyan gondoljuk-e. (L.: Dr. David R. Hawkins: Erő kontra erő)

Milyen könyveket olvasnál, ha egy szép napon kiderülne, hogy a megfelelő szavak minden egyes sejtedre hatással vannak? Legyen az pozitív vagy negatív?

Milyen kérdéseket tennél fel, ha egy szép napon kiderülne, hogy a kérdéseknek sokkal nagyobb átalakító ereje van, mint a válaszoknak?

Olyan emberekkel vennéd körbe magad, akik mindenre okos tojás módon tudják a válaszokat, vagy olyanokkal, akik alázattal keresik azokat?

Nagyon jól tudjuk, hogy az elmúlt háromezer évben kb. ötvenezer háború volt. Az emberi viaskodás nem új keletű probléma. És minden évszázadnak megvoltak a saját prófétái, akik a másokkal való nagyobb együttérzésről, a békéről, és a toleranciáról prédikáltak. És nagyon jól tudjuk azt is, hogy a legtöbbször nem jártak sikerrel.
Egyetlen eszköz viszont nem állt a rendelkezésükre. Egy olyan eszköz, ami most mindenkinek a rendelkezésére áll. Ez pedig az Internet.

Célunk a KVANTUM KLUB közösségen keresztül a magasabb tudatosság népszerűsítése, illetve népszerűsíteni mindent és mindenkit, akik már most is ezt teszik és segíteni egymást a tudatossági skálán való felfelé haladásban.
No, meg hogy, minél többször kerülhessünk egy légtérbe olyan klassz emberekkel, akik felemelőleg hatnak egymásra és képesek létrehozni azt a légkört, amit a Mesterelme, Lángelme menüpontban említettünk.

Ha úgy érzed egy húron tudunk pendülni, csatlakozz hozzánk Te is, és gyere velünk!

Sok szeretettel
Tarnóczy Vilmos és Egres Katinka

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés